Nu höjs skatten på snus igen

Den första januari 2020 höjs skatten på snus igen. En bestämmelse från 2011 anger att tobakspriserna årligen ska justeras för att reflektera konsumentprisindex.

Skatten på snus höjs från 451 kr till 459 kr per kilo den 1 januari dvs. +1,7%. Detta innebär att skatten på en dosa snus som väger 20 gram blir 9,20 kr. Skatten på snus bidrog med runt 3 miljarder 2019 och skattehöjningen kommer således bidra med ytterligare 50 miljoner till statskassan 2020. Syftet med tobaksskatten är att den ska ha en avhållande effekt.

Till Snusguiden

Till Startsidan